law7

 

 

 

Principalele reglementari ce influenteaza materia detasarii intracomunitare sunt:

 

 

 

 

 


  • REGULAMENTUL (CEE) NR. 1408/71  privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii
  • Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, adoptat la 21 martie 1972
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 883/2004  al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2004 , privind coordonarea sistemelor de securitate sociala (text cu relevanta pentru SEE si pentru Elvetia)
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 987/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 septembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și de stabilire a conţinutului anexelor acestuia (Text cu relevanţă pentru SEE și Elveţia)
  • Codul Muncii – actualizat 2015

LEGISLATIE PRIVIND CARDUL EUROPEAN DE SANATATE

  • Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006- privind reforma in domeniul sanatatii-actualizata
  • ORDIN Nr. 559 din 5 decembrie 2006
  • DECIZIA NR. H1 din 12 iunie 2009- COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU COORDONAREA SISTEMELORDE SECURITATE SOCIALĂ, a Parlamentului European

 Legislatia muncii specifica fiecarui stat UE, SEE , Canada, Israel, Elvetia

 Legislatia fiscala specifica fiecarui stat UE, SEE , Canada, Israel, Elvetia

Conventiile bilaterale privind evitarea dublei impuneri