formulare a1

Model cerere de eliberare a formularelor portabile A1


Informatiile pe care trebuie sa le cuprinda cererea depusa in vederea emiterii formularelor de atestare a legislatiei aplicabile:


 

Cererea pentru obţinerea Formularului E 101 / A1 trebuie completată de către angajator, în cazul detaşării unuia/mai multor angajaţi, respectiv de către lucrătorul independent care intenţionează să desfăşoare o activitate cu carater temporar pe teritoriul altui stat membru.

Cererea trebuie să conţină următoarele:

  1. Enumerarea documentelor depuse în vederea obţinerii formularului E 101;
  2. Informaţii despre lucrătorul pentru care se solicită formularul:
   • Nume, prenume, nume purtate anterior
   • Data naşterii, cetăţenia
   • Adresa permanentă (stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal, ţară)
   • Cod numeric personal
   • Data angajării lucrătorului salariat la angajatorul care s-a adresat C.N.P.A.S. (data încheierii contractului individual de muncă
   • Data înregistrării lucrătorului independent (data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului)
  3. Informaţii despre angajator, respectiv activitatea independentă:
   • Denumirea firmei
   • Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului
   • Tipul activităţii, conform codificării CAEN
   • Sediul (adresa completă: telefon, fax, e-mail, stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal, ţară)
  4. Informaţii despre activitatea ce urmează a fi desfăşurată pe teritoriul celuilalt stat membru:
   • Perioada pentru care se solicită emiterea formularului de detaşare (care nu trebuie să depăşească 12 luni pentru E101 sau 24  luni pentru A1)
   • Date despre angajatorul/nava din celălalt stat membru:
    • Denumirea firmei/navei
    • Adresă (stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal, ţară)
    • Număr de identificare: A se indica, pe cât posibil, cât mai multe informaţii, care să permită identificarea angajatorului sau a firmei lucrătorului independent.
     (Spre exemplu, dacă este vorba de o navă, a se indica numele şi numărul de înregistrare ale acesteia.) *
  5.  Angajamentul solicitantului (angajatorului, respectiv lucrătorului independent) cu privire la:
 •  Achitarea contribuţiilor sociale pentru lucrătorul pentru care se solicită formularul de atestare a legislaţiei aplicabile (în cauză);
 • Menţinerea raportului de subordonare dintre angajator şi lucrătorul salariat în cauză;
 • Menţinerea contactului individual de muncă, încheiat între angajator şi lucrătorul în cauză, inclusiv a obligaţiei de achitare a salariului;
 • Menţinerea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor independente, în cazul lucrătorului independent în cauză;
 • Menţinerea mijloacelor necesare reluării activităţii independente în România, după terminarea perioadei de detaşare, în cazul lucrătorului independent în cauză;
 • Informarea C.N.P.A.S. cu privire la orice schimbări survenite în perioada de detaşare şi restituirea, în vederea anulării, a formularului E 101 C.N.P.A.S.

__

*Dacă este vorba de o detaşare în:

450px-Flag_of_Belgium_(civil).svgBelgia: a se indica, în cazul persoanelor angajate, numărul de înregistrare al angajatorului (numero d’entreprise/ ondememingsnummer/ Unternehmensnummer) şi, în cazul lucrătorilor independenţi, numărul TVA.

900px-Flag_of_the_Czech_Republic.svgRepublica Cehă: a se indica numărul de identificare (IC).

Flag_of_Denmark.svgDanemarca: a se indica numărul CVR.

Flag_of_Germany.svgGermania: a se indica „Betriebsnummer des Arbeitgebers”.

Flag_of_Spain.svgSpania: a se indica „Codigo de Cuenta de Cotizacion del Empresario CCC” (numărul contului pentru contribuţiile angajatorului).

Flag_of_France.svgFranţa: a se indica numărul SIRET.

Flag_of_Italy.svgItalia: a se indica, unde este posibil, numărul de înregistrare al companiei.

1000px-Flag_of_Luxembourg.svgLuxemburg: a se indica numărul de înregistrare de securitate socială al angajatorului şi, pentru lucrătorii independenţi, numărul de securitate socială (CCSS).

Flag_of_Hungary.svgUngaria: a se indica numărul de înregistrare de securitate socială al angajatorului şi, pentru lucrătorii independenţi, numărul de identificare al companiei private.

Flag_of_Poland.svgPolonia: a se indica numărul NUSP în cazul în care există un astfel de număr sau numerele NIP şi REGON

.900px-Flag_of_Slovakia.svgSlovacia: a se indica numărul de identificare (IČO).

slovenia-flagSlovenia: a se indica numărul de înregistrare al angajatorului sau lucrătorului independent.

Flag_of_Finland.svgPentru lucrătorii supuşi legislaţiei Finlandeze în materie de accidente de muncă, a se indica numele instituţiei competente în materie de asigurări pentru accidente.

2000px-Flag_of_Norway.svgNorvegia: a se indica numărul organizaţiei.