fa1 bun

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Documentul portabil A1 dovedeşte exclusiv menţinerea titularului acestuia la sistemul de securitate socială din statul de trimitere (România), lipsa acestuia nefiind de natură a împiedica desfăşurarea de activităţi profesionale pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene.


***


Fara document portabil  A1 se aplica regula generală în domeniu asigurarilor sociale , cea conform careia taxele sociale se achita conform legislatiei din statul unde se desfasoara efectiv activitatea. Principiul de baza este acela că persoanele cărora li se aplică regulamentele europene privind pluriactivitatea intră sub incidenţa legislaţiei unui singur stat membru. În cazul persoanelor salariate sau care desfăşoară activităţi independente, se aplică, de regulă, legislaţia statutului membru în care se realizează activitatea –  lex loci laboris. Persoanele care primesc remuneraţii în numerar pe termen scurt pentru desfăşurarea unei activităţi salariate sau independente intră, de asemenea, sub incidenţa legislaţiei statului membru în care are loc activitatea. Orice altă persoană se supune legislaţiei statului membru de reşedinţă.


***


In anumite situaţii exceptionale, se justifică alte criterii decât locul de muncă efectiv. Asemenea situaţii includ detaşarea lucrătorilor într-un alt stat membru pentru o perioadă determinată şi cazurile în care o persoană lucrează în două sau mai multe state, precum şi anumite categorii de lucrători, cum ar fi funcţionarii publici. Normele pentru stabilirea statului membru a cărui legislaţie urmează să se aplice sunt prevăzute în articolele 11 – 16 din Regulamentul (CE) nr. 883/20043 si  14 – 21 din Regulamentul (CE) nr. 987/20094 .


***


Field SupervisorFormularul A1 trebuie prezentat , de catre titular sau de angajator, organismului de control competent din statul unde isi desfasoara activitatea, pentru a confirma situatia titularului vis-a-vis de asigurarile sociale si pentru a indica tara in care se platesc cotizatiile de asigurari sociale, pentru angajatul ce beneficiaza de derogarea prevazuta in  articolului 16, alineatul 1 din Regulamentul (CE) nr 883/2004.

***

Desfasurarea unei activitati lucrative , pe teritoriul altui stat membru UE decat cel de resedinta,  fara a plati taxe sociale in statul respectiv sau fara formular A1,  se considera munca la negru si poate atrage inclusiv raspunderea penala a administratorului firmei.


Pentru informatii suplimentare  ne contactati la:

tel: 0735 547 007

email: office@formulare-a1.ro